Sözlükte "etkin" ne demek?

1. Devinimli, işleyen, çalışan, etkisi görülen, duyulan, faal, aktif.
2. Eylemde bulunan, etkinlik gösteren, edilgin karşıtı.
3. Kimyasal tepkimelere katılma yatkınlığı gösteren (molekül, atom).

Etkin kelimesinin ingilizcesi

adj. active, effective, forceful, operative, prepotent, ascendant, ascendent, effectual, hard core, real

Son eklenenler

say