Sözlükte "etkin" ne demek?

1. Devinimli, işleyen, çalışan, etkisi görülen, duyulan, faal, aktif.
2. Eylemde bulunan, etkinlik gösteren, edilgin karşıtı.
3. Kimyasal tepkimelere katılma yatkınlığı gösteren (molekül, atom)etkin

Etkin kelimesinin ingilizcesi

adj. active, effective, forceful, operative, prepotent, ascendant, ascendent, effectual, hard core, real

İlgili olabilecek başlıklar

Etkin öğretim nedir?
Etkin okul nedir?