Sözlükte "etkin" ne demek?

1. Devinimli, işleyen, çalışan, etkisi görülen, duyulan, faal, aktif.
2. Eylemde bulunan, etkinlik gösteren, edilgin karşıtı.
3. Kimyasal tepkimelere katılma yatkınlığı gösteren (molekül, atom)etkin

Etkin kelimesinin ingilizcesi

adj. active, effective, forceful, operative, prepotent, ascendant, ascendent, effectual, hard core, real